Daicel Chiral Technologies

A Daicel Chiral Technologies az optikai izomerek szétválasztására szolgáló királis kromatográfiás megoldások legmegbízhatóbb forrása. A gyógyszergyárak és az akadémiai kutatók világszerte számíthatnak a felhalmozott tudásra és tapasztalatra, mellyel segítenek megoldani a legkritikusabb szétválasztási kihívásaikat is.

A Daicel állófázisai olyan királis szelektorokat tartalmaznak, amelyek lehetővé teszik a királis vegyületek kivételes enantiofelismerését az alkalmazások széles körében. Termékeik, beleértve az immobilizált fázisokat és a hagyományos borított fázisokat is, jól ismertek sokoldalúságukról és tartósságukról.

Daicel

Poliszacharid állófázisok

A Daicel poliszacharid állófázisok amilóz vagy cellulóz polimerek származékképzésével előállított királis szelektorokon alapulnak. A királis szelektorok két különböző technológiára oszthatók: új immobilizált fázisokra és hagyományos borított (bevonatos) fázisokra.

Immobilizált állófázisok

A széleskörű alkalmazási területükről és a figyelemre méltó terhelhetőségükről elismert Daicel CHIRALPAK® poliszacharid alapú fázisokat úgy állítják elő, hogy a poliszacharid származékokat szilícium-dioxid mátrixra vonják fizikailag. A poliszacharid-származékok mátrix körüli immobilizálása egyetemes oldószer-kompatibilitást biztosít. Gyakorlatilag bármilyen elegyedő szerves oldószer használható immobilizált fázisaikkal együtt, ami új szelektivitási profilokat és jobb termelékenységet tesz lehetővé.

A bevont poliszacharid alapú fázisok széleskörű alkalmazhatóságának és nagy terhelhetőségének kombinálása az immobilizált fázisok univerzális oldószer-kompatibilitásával nagyon sikeres a hatékony királis elválasztási módszer kivélasztásában.

A CHIRALPAK® immobilizált poliszacharid fázisok 400 bar nyomásig stabilak. Az ilyen magas állófázis-stabilitás biztosítja az oszlop hatékony működését hosszabb időn keresztül. Az immobilizált fázisok nagy komplementaritást mutatnak a királis vegyületek elválasztására.

Amilóz származékok

CHIRALPAK IA

Szemcseméret: < 2; 3; 5; 10; 20 µm
USP: L99

CHIRALPAK IF

Szemcseméret: 3; 5; 10; 20 µm

CHIRALPAK ID

Szemcseméret: < 2; 3; 5; 10; 20 µm
USP: L126

CHIRALPAK IH

Szemcseméret: < 2; 3; 5; 10; 20 µm

CHIRALPAK IG

Szemcseméret: < 2; 3; 5; 10; 20 µm

CHIRALPAK IE

Szemcseméret: 3; 5; 10; 20 µm

Cellulóz származékok

CHIRALPAK IB (-N)

Szemcseméret: < 2; 3; 5; 10; 20 µm

CHIRALPAK IC

Szemcseméret: < 2; 3; 5; 10; 20 µm
USP: L119

CHIRALPAK IJ

Szemcseméret: < 2; 3; 5; 10; 20 µm

CHIRALPAK IK

Szemcseméret: 5 µm

Borított állófázisok

A hagyományos poliszacharid alapú fázisokat a poliszacharid származékok szilícium-dioxid mátrixokra való fizikai bevonásával állítják elő. A gyártási eljárás miatt az oldószerek használata korlátozott. Egyes erős oldószerek, mint például a tetrahidrofurán, diklór-metán és kloroform, miközben elősegítik a vegyület oldhatóságát, károsíthatják a bevont fázisokat.

Amilóz származékok

CHIRALPAK AD

Szemcseméret: 3; 5; 10; 20 µm
USP: L51

CHIRALPAK ID

Szemcseméret: 3; 5; 10; 20 µm
USP: L90

CHIRALPAK AY

Szemcseméret: 3; 5; 10; 20 µm

CHIRALPAK AZ

Szemcseméret: 3; 5; 10; 20 µm

Cellulóz származékok

CHIRALCEL OA

Szemcseméret: 10 µm

CHIRALCEL OG

Szemcseméret: 10 µm

CHIRALCEL OX

Szemcseméret: 3; 5; 10; 20 µm

CHIRALCEL OB

Szemcseméret: 5; 10 µm

CHIRALCEL OZ

Szemcseméret: 3; 5; 10; 20 µm

CHIRALCEL OC

Szemcseméret: 5; 10 µm
USP: L70

CHIRALCEL OF

Szemcseméret: 10 µm

CHIRALCEL OD

Szemcseméret: < 2; 3; 5; 10; 20 µm
USP: L93

CHIRALCEL OK

Szemcseméret: 10 µm

CHIRALCEL OJ

Szemcseméret: 3; 5; 10; 20 µm
USP: L107

Daicel

Fehérje alapú állófázisok

A Daicel immobilizált fehérje állófázisait, a CHIRALPAK AGP-t, a HSA-t és a CBH-t sikeresen alkalmazzák királis vegyületek elkülönítésére és jellemzésére számos alkalmazásban, kezdve a gyógyszerkutatástól és a forgalomba hozott gyógyszerek minőségbiztosításától a környezeti monitorozásig. A három királis szelektort 5 µm-es gömb alakú szilícium-dioxid részecskéken rögzítjük.

Széles enantioszelektivitás

A Daicel CHIRALPAK® fehérje alapú királis szelektorok 5 µm-es szférikus szilícium-dioxid részecskéken vannak rögzítve. Forított fázisú kromatográfiás módban működnek, alacsony szerves módosító tartalmú puffereket használnak, mérsékelt pH-érték mellett. Az enantioszelektivitás könnyen szabályozható vagy javítható a mozgófázis összetételének változtatásával: pH, puffer és szerves módosító típusok és koncentrációk.

Több szelektor, sok alkalmazás

A Daicel protein királis állófázisok három fő fehérjével állnak rendelkezésre:

  • ECHIRALPAK® AGP – α1-savas glikoprotein
  • ECHIRALPAK® HSA – Humán szérumalbumin
  • ECHIRALPAK® CBH – Cellobiohidroláz (stabil enzim)

A Daicel CHIRALPAK® AGP szelektor rendkívül széleskörűen alkalmazható számos királis vegyület, például aminok, savak és nonprolitok szétválasztására. A Daicel CHIRALPAK® CBH szelektor enantioszelektivitása kiegészíti az AGP szelektorét. Számos egyéb szérumalbumin fehérje oszlop áll rendelkezésre a CHIRALPAK® HSA mellett a kötési vizsgálatokban való használatra, amelyek megerősítik a gyógyszer fehérjéhez való kötődését:

  • ECHIRALPAK® RSA – Patkányszérum albumin
  • ECHIRALPAK® BSA – Szarvasmarha szérumalbumin
  • ECHIRALPAK® MSA – Egérszérum albumin
  • E CHIRALPAK® PSA – Sertés szérumalbumin
  • ECHIRALPAK® DSA – Kutya szérumalbumin

A CHIRALPAK CBH szelektor nantioszelektivitása komplementer az AGP szelektoréhoz, amint azt a következő szétválasztások is mutatják.

CHIRALPAK AGP

α1-acid glycoprotein

Szemcseméret: 5 µm
USP: L41

CHIRALPAK HSA

human serum albumin

Szemcseméret: 5 µm
USP: L79

CHIRALPAK BSA

bovine serum albumin

Szemcseméret: 5 µm
USP: L75

CHIRALPAK MSA

mouse serum albumin

Szemcseméret: 5 µm

CHIRALPAK CBH

cellobiohydrolase (stable enzyme)

Szemcseméret: 5 µm
USP: L108

CHIRALPAK PSA

pig serum albumin

Szemcseméret: 5 µ

CHIRALPAK DSA

dog serum albumin

Szemcseméret: 5 µm

CHIRALPAK RSA

rat serum albumin

Szemcseméret: 5 µm

Daicel

Speciális királis állófázisok

A Daicel Chiral Technologies vezető szerepet tölt be az enantiomer elválasztási technológiában, és megoldásokat kínál számos speciális alkalmazásra.

Tekintse meg adatbázisunkat az α-proteinogén, szokatlan α-, β- és γ-aminosavak és származékaik enantioszeparációiról CHIRALPAK® ZWIX, CHIRALPAK® QN/QD-AX, CROWNPAK® CR (+)/(-), és makrociklusos glikopeptid királis állófázisokról.
Köszönet Prof. Péter Antalnak (Szegedi Tudományegyetem Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék) az adatok összeállításáért.

Zwitterionos szelektorok

A Daicel CHIRALPAK® ZWIX(+) és ZWIX(-) oszlopok ikerionos királis állófázisokkal vannak töltve. Ezek az új szelektorok anion- és kationcserélő funkciós csoportokat egyaránt tartalmaznak. Ezeket ikerionos molekulák, például származékolatlan aminosavak és kis peptidek elválasztására tervezték, bár számos más, kihívást jelentő molekulák elválasztásáról is beszámoltak.

CHIRALPAK ZWIX(+)

Szemcseméret: 3; 5 µm

CHIRALPAK ZWIX(-)

Szemcseméret: 3; 5 µm

Anioncserés szelektorok

A Daicel CHIRALPAK® QN-AX és QD-AX oszlopok gyenge anioncserélő királis állófázisokkal vannak töltve, amelyek komplementer kinin (QN) és kinidin (QD) származékokon alapulnak. Királis savak, például N-származékolt aminosavak és fenolok elválasztására tervezték.

CHIRALPAK QN-AX

Szemcseméret: 5 µm

CHIRALPAK QD-AX

Szemcseméret: 5 µm

Koronaéter szelektorok

A Daicel CROWNPAK® CR(+) és CR(-) oszlopok koronaéter királis állófázisokkal vannak töltve. Ezeket a királis aminosavak és más kis molekulák szétválasztására tervezték, amelyek primer amincsoportot tartalmaznak a királis centrumon. A CROWNPAK® CR-I(+) és CR-I(-) immobilizált szelektorokkal növelhető a mozgófázisokhoz használt oldószerek köre, javítva a királis vegyületek enantioszelektív felbontását.

CROWNPAK CR(+) CROWNPAK CR-I(+)

Szemcseméret: 5 µm
USP: L66

CROWNPAK CR(-) CROWNPAK CR-I(-)

Szemcseméret: 5 µm
USP: L117

Ligandumcserélő oszlopok

A Daicel CHIRALPAK® WH és a CHIRALPAK® MA(+) prolint és N,N-dioktil-L-alanint tartalmaz királis szelektorként. Ezek ligandumcserélő típusú oszlopok, amelyek réz-szulfát vizes oldataihoz használhatók. Ezeket az oszlopokat alfa-aminosavak és más savas királis molekulák számára tervezték.

CHIRALPAK MA(+)

Szemcseméret: 3 µm

CHIRALPAK WH

Szemcseméret: 10 µm
USP: L32

Daicel

Akirális állófázisok

A Daicel Chiral Technologies hatékony megoldásokat kínál az akirális sztereomerek elválasztására. Királis állófázisaik ideálisak többkomponensű akirális elválasztási kihívások megoldására analitikai, félpreparatív és preparatív alkalmazásokhoz.

DCpak® PBT

A DAICEL DCpak® PBT oszlop a vegyületek széles skáláját, és a szerkezeti vagy helyzeti izomerek el tudja választani. A polibutilén-tereftalát alapú DCpak® PBT oszlopot cisz/transz izomerek és aromás helyettesítő izomerek, például flavonoidok, koffeinszármazékok és terpének elkülönítésére használták.

DCpak® P4VP

A DAICEL DCpak® P4VP oszlop jelentős előnyöket kínál a kereskedelmi forgalomban lévő 2-etil-piridin oszlopokkal szemben. Ez a poli(4-vinilpiridin) alapú SFC oszlop a 2-EP-hez képest nagyobb felbontóképességet és kiváló tartósságot biztosít, és hatékonyan választja el a bázikus és savas vegyületeket adalékanyagok, például savak, bázisok és sók nélkül.

DCpak® PTZ

A DAICEL DCpak® PTZ HILIC típusú oszlopának felületén egy új tetrazol funkcionális rész található, ami erősebb visszatartó képességet biztosít a hidrofil vegyületek számára és kiváló molekulaforma felismerő képességgel rendelkezik. Számos felhasználási területe van a glikomika, proteomika és metabolomika területén.

Cégünkről

Ceginformáció megbizhatósági tanusitvány

Elérhetőségek

1087 Budapest,
Asztalos Sándor u. 5-6.

+36 30 922 85 18
+36 30 966 65 36
+36 20 491 72 54

info@bioszeparacio.hu