Mintakezelés

Szűrés, fiolák

Fecskendőszűrők

Megfelelő szűrő kiválasztása

Membrán típusok

Glass Fiber (GF)

Nagyobb porozitás. Képes nagyobb részecskéket kiszűrni eltömődés nélkül.
Alkalmazás:
Elsődlegesen előszűrőként alkalmazzák más membránok előtt (a legtöbb membránnal párosítható, de leginkább RC, CA, Nylon és PVDF).

Polyamide (Nylon)

A leggyakrabban választott membrán. Jó kompatibilitása van vizes és szerves oldószerekkel, természetesen hidrofil. Nagyon alacsony a szennyező kibocsájtása, jók az áramlási tulajdonságai. Nem kompatibilis erős savakkal és lúgokkal.
Alkalmazás:
Általános laboratóriumi szűrésekre a legtöbb mintára, HPLC mintákra alkalmas.
Megjegyzés: a Nylon megköti a fehérjéket, ne használjuk olyan esetekben, ahol a protein visszanyerés a cél!

Mixed Cellulose Ester (MCE)

Természetes hidrofil membrán jó áramlással, és magas protein megkötő képességgel. Ez a leggyakrabban használt membrán mikrobiológiai alkalmazásokra. Jól nedvesedő, vizes oldatokra jól alkalmazható. Nem használható erős savakkal, lúgokkal és alkohollal.
Alkalmazás:
Általános szűrésre, diagnosztikai kitek gyártási folyamataiban.

Cellulose Acetate (CA)

Alacsony fehérje megkötő képesség, ideális vizes oldatokhoz, magas protein visszanyerés a szűrletből (A PVDF-hez képest alacsonyabb protein megkötő képesség)
Alkalmazás:
Táptalaj szűrés, érzékeny biológiai minták szűrése.

Polyethersulfone (PES)

Jó áramlási tulajdonságok, nagy átfolyási mennyiség, alacsony protein megkötési képesség jellemzi. A magas hőmérsékletű oldatokat jól tolerálja. Mechanikailag erős membrán, alacsony az ionok kioldódása.
Alkalmazás:
A PES membránt kifejezetten ionkromatográfiánál, táptalaj szűrésre, proteinek és nukleinsavak szűrésére használják.

Polyvinylidenefluoride (PVDF)

Gyengén hidrofób tulajdonsága miatt szerves vagy részlegesen szerves oldószerek tiszta szűrésére használható. Jó kémiai ellenállóképessége miatt sokféle szerves és szervetlen oldószerrel kompatibilis (NE használjuk koncentrált kénsavval, ketonokkal, DMSO-val).
Alkalmazás:
Gyakran használják kromatográfiás minta előkészítéshez, gyógyszeripari alkalmazásokhoz.

Regenerált Cellulóz (RC)

Hidrofil, jól ellenáll az oldószereknek. Nagyon alacsony a nem specifikus megkötő képessége. Majdnem minden általános HPLC oldószerrel kompatibilis. Vizes mintákkal 3-12 pH tartományban használható.
Alkalmazás:
Olyan esetekben használjuk, ahol nagyon alacsony nem specifikus megkötő képességre van szükség, pl.: táptalaj szűrés, és általános biológiai minta előkészítés.

Polyethylene (PE)

Hidrofób membrán széles kémiai kompatibilitása van szerves oldószerekkel, alacsony a nem specifikus fehérje megkötő képessége.
Alkalmazás:
Biológiai minták szűrése. Agresszív szerves oldószerek szűrése.

Polytetrafluoroethylene (PTFE)

A hidrofób PTFE membrán szinte minden oldószerre, savra, lúgra rezisztens, mechanikailag erős, jól tűri a magas hőmérsékletű folyadékokat, nagyon alacsony a szennyező kibocsájtása.  Vizes oldatokat nem lehet átszűrni rajta, de a vízgőztátmegy rajta. Viszes oldatok szűrésére alkohollal való nedvesítés után használható.
Alkalmazás:
Agresszív szerves, erősen lúgos, illetve forró oldatok szűrése.

Megfelelő szűrő kiválasztása

Kompatibilitás, technikai adatok

Membránok és oldószerek kompatibilitása

(+) Kompatibilis   (!) Mérsékelten kompatibilis   (x) Nem kompatibilis

Oldószer Membrán típusa
Acid CA GF MCE Nylon PES PP PTFE PVDF RC
Acetic, 25% (!) (+) (x) (!) (+) (+) (+) (+) (!)
Acetic, Glacial (100%) (x) (+) (x) (!) (+) (+) (+) (+) (x)
Ethanolic acid (Oxalic acid), 10% (!) (+) (!) (x) (!) (+) (+) (+) (!)
Formic, 100% (x) (+) (!) (x) (+) (+) (+) (+) (!)
Formic, 25% (!) (+) (!) (x) (+) (+) (+) (+) (!)
Hydrochloric, 25% (x) (+) (x) (x) (+) (+) (+) (+) (x)
Hydrochloric, Concentrated (x) (+) (x) (x) (+) (+) (+) (+) (x)
Nitric, 25% (x) (+) (x) (x) (+) (+) (+) (+) (x)
Nitric, Concentrated (x) (+) (x) (x) (x) (!) (!) (!) (x)
Phosphoric, 25% (!) (+) (!) (x) (!) (+) (+) (+) (!)
Phosphoric, 80% (!) (+) (x) (x) (!) (+) (+) (!) (!)
Sulphuric, 25% (x) (+) (x) (x) (+) (+) (+) (+) (!)
Sulphuric, Concentrated (x) (+) (x) (x) (x) (+) (+) (x) (x)
Trichloroacetic, 25% (+) (+) (!) (x) (!) (+) (+) (!) (+)
Alcohol CA GF MCE Nylon PES PP PTFE PVDF RC
Amyl Alcohol (+) (+) (!) (+) (+) (+) (+) (+) (+)
Benzyl Alcohol (!) (!) (!) (+) (+) (+) (+) (+) (+)
Butanol (+) (+) (!) (+) (+) (+) (+) (+) (+)
Ethanol, 70% (+) (+) (+) (!) (+) (+) (+) (+) (+)
Ethanol, 98% (+) (+) (!) (+) (+) (+) (+) (+) (+)
Ethylene Glycol (+) (+) (!) (+) (+) (+) (+) (+) (+)
Glycerol (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+)
i-Propanol (+) (+) (!) (+) (+) (+) (+) (+) (+)
Isopropanol (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+)
Methanol, 98% (+) (+) (x) (+) (+) (+) (+) (+) (+)
n-Propanol (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+)
Propylene Glycol (!) (+) (!) (+) (+) (+) (+) (+) (+)
Aldehydes CA GF MCE Nylon PES PP PTFE PVDF RC
Acetaldehyde (x) (+) (x) (!) (+) (!) (+) (+) (+)
Formaldehyde Solution 10% (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (!)
Amides CA GF MCE Nylon PES PP PTFE PVDF RC
Acetonitrile (x) (+) (x) (+) (!) (+) (+) (+) (+)
Aniline (x) (+) (x) (+) (!) (+) (+) (!) (+)
Diethylacetamide (x) (+) (x) (+) (!) (+) (+) (!) (+)
Dimethyl Formamide (DMF) (x) (+) (x) (+) (x) (+) (+) (x) (!)
Pyridine (x) (+) (x) (+) (x) (+) (+) (+) (+)
Triethanolamine (+) (+) (!) (+) (!) (+) (+) (!) (+)
Urea (+) (+) (+) (+) (!) (+) (+) (+) (+)
Base CA GF MCE Nylon PES PP PTFE PVDF RC
Ammonium Hydroxide, 25% (!) (+) (x) (!) (+) (+) (+) (!) (!)
Potasium Hydroxide, 1 mol/l (x) (!) (x) (+) (+) (+) (+) (!) (!)
Sodium Hydroxide, 1 mol/l (x) (!) (x) (+) (+) (+) (+) (+) (!)
Sodium Hydroxide, 25% (x) (!) (x) (+) (+) (+) (+) (+) (!)
Esters CA GF MCE Nylon PES PP PTFE PVDF RC
2-Ethoxyethyl Acetate (!) (+) (x) (+) (x) (+) (+) (x) (+)
Amyl & Butyl Acetate (!) (+) (x) (+) (x) (!) (+) (x) (+)
Benzyl Benzoate (+) (+) (x) (+) (x) (+) (+) (!) (+)
Ethyl & Methyl Acetate (x) (+) (x) (+) (x) (!) (+) (+) (+)
Isopropyl Myristate (+) (+) (x) (+) (x) (+) (+) (!) (+)
Methyl Cellosolve Acetate (x) (+) (x) (+) (x) (+) (+) (!) (+)
Propyl Acetate (!) (+) (x) (+) (x) (!) (+) (x) (+)
Propylene Glycol Acetate (+) (+) (x) (+) (x) (+) (+) (!) (+)
Tricresyl Phosphate (+) (+) (x) (+) (x) (+) (+) (!) (+)
Ethers, Oxides CA GF MCE Nylon PES PP PTFE PVDF RC
Dimethylsulfoxide (DMSO) (x) (+) (x) (+) (x) (x) (+) (x) (+)
Dioxane (x) (+) (x) (+) (x) (+) (+) (!) (+)
Ethyl Ether (+) (+) (!) (+) (+) (!) (+) (+) (+)
Isopropyl Ether (+) (+) (x) (+) (+) (+) (+) (+) (+)
Tretrahydrofuran (THF) (x) (+) (x) (!) (x) (!) (+) (!) (+)
Triethanolamine (+) (+) (!) (+) (!) (+) (+) (!) (+)
Water (+) (+) (+) (+) (+) (+) (x) (!) (+)
Halogenated Hydrocarbon CA GF MCE Nylon PES PP PTFE PVDF RC
Carbon Tetrachloride (!) (+) (+) (+) (x) (!) (+) (+) (+)
Chloroform (x) (+) (+) (!) (x) (!) (+) (+) (+)
Dichloromethane (x) (+) (+) (!) (x) (!) (+) (+) (+)
Freon (+) (+) (+) (+) (!) (+) (+) (+) (+)
Methylene Chloride (x) (+) (x) (!) (x) (!) (+) (+) (+)
Monochlorobenzene (+) (+) (x) (+) (!) (+) (+) (+) (+)
Trichloroethylene (+) (+) (+) (+) (x) (!) (+) (+) (+)
Hydrocarbon CA GF MCE Nylon PES PP PTFE PVDF RC
Benzene (+) (+) (+) (+) (x) (!) (+) (+) (+)
Cyclohexane (+) (+) (+) (+) (x) (!) (+) (+) (+)
Hexane, Xylene (+) (+) (+) (+) (x) (!) (+) (+) (+)
Kerosene, Gasoline (+) (+) (+) (+) (!) (!) (+) (+) (+)
Petroleum ether (+) (+) (+) (+) (+) (!) (+) (+) (+)
Tetralin, Decalin (+) (+) (x) (+) (+) (!) (+) (+) (+)
Toluene (!) (+) (+) (+) (x) (!) (+) (+) (+)
Xylene (+) (+) (+) (+) (x) (!) (+) (!) (+)
Ketone CA GF MCE Nylon PES PP PTFE PVDF RC
Acetone (x) (+) (x) (+) (x) (+) (+) (x) (+)
Cyclohexanone (x) (+) (x) (+) (x) (+) (+) (x) (+)
Isopropylacetone (+) (+) (x) (+) (x) (+) (+) (x) (+)
Methyl Ethyl Ketone (!) (+) (x) (+) (x) (!) (+) (!) (+)
Methyl Isobutyl Ketone (!) (+) (x) (+) (x) (!) (+) (!) (+)
Misc CA GF MCE Nylon PES PP PTFE PVDF RC
Hydrogen Peroxide, 30% (+) (+) (+) (+) (!) (+) (+) (!) (+)
Phenol, Aqueous, 10% (x) (+) (+) (!) (x) (+) (+) (!) (x)
Silicone Oil, Mineral Oil (+) (+) (+) (!) (+) (+) (+) (+) (+)
Membán típusa Ajánlott pH tartomány
PES pH 3-12
CA pH 4-8
RC pH 3-12
Nylon pH 3-14
PTFE pH 1-14
PVDF pH 1-14
MCE pH 4-8
Átmérő Visszamaradó mennyiség Maximális üzemi nyomás Minta mennyiség
4mm < 5µl 87 psi / 6 bar 0,1-1ml
13mm < 20µl 87 psi / 6 bar < 10ml
25mm < 100µl 87 psi / 6 bar < 100ml
30-33mm < 120µl 87 psi / 6 bar < 130ml
50mm > 130ml és gázok
HPLC oszlop szemcse méret Ajánlott pórusméret
5µm < 0,45µm
3,5µm 0,45µm vagy 0,22µm
2,8µm 0,22µm
> 1,8µm 0,22µm vagy 0,10µm

A megfelelő fecskendőszűrő kiválasztásában állunk rendelkezésére.

gvs separa

Syringeless Filters

A SEPARA fecskendő nélküli szűrő egylépéses mintaelőkészítő eszköz, amelybe integrálódik az eszköz automatikus mintavételezője, a szűrőmembrán, a dugó és a kupak/szeptum.

1. Töltse be a mintát     2. Nyomja össze    3. A szűrt minta készen áll

Az eszköz két részből áll: egy belső fiolából membrán kamrával, és egy külső fiolából, amely a szűrlettel telik meg. A belső fiola lezárt membránnal és egy előre vágott szeptummal ellátott kupakkal rendelkezik. A folyadékot a külső fiolába helyezik, és a belső ampulla megnyomásával a folyadék átnyomható a membránon. A megszűrt mintával a SEPARA készen áll az automatikus mintavevőbe történő betöltésre.

Specifikáció:

Méretek: 12mm x 33mm
Anyaga: Polypropilén, szeptum: PTFE és szilikon
Térfogat a jelig: 0.48mL
Szűrési kapacitás: 0.45mL
Holt térfogat: 30µL → (0.48 – 0.3 = 0.45)
A szükséges összenyomó erő várhatóan 8 psi (0.6 bar)
Maximum hőmérséklet: 120° F (50° C)

Alkalmazások szűrőmembrán szerint:

PTFE

 • EErős savak és agresszív oldatok
 • EDrug Metabolit tanulmányok (Protein PPT)
 • ESzerves és vizes oldatok szűrése
 • EHPLC mintaelőkészítés
 • EKromatográfia

RC

 • ESzerves és vizes oldatok szűrése
 • EAnalitikai mintaelőkészítés, UHPLC
 • EHPLC mintaelőkészítés
 • EKromatográfia
 • ETisztítás
 • EProtein kémia

PVDF

 • EBiológiai tanulmányok
 • ETisztasági tanulmányok (boripar)
 • EKioldódás vizsgálat

PES

 • EBiológiai tanulmányok
 • EICP Minta előkészítés
 • EKioldódás vizsgálat

NY

 • ESzerves és vizes oldatok szűrése
 • EHPLC mintaelőkészítés
 • EKromatográfia

Elérhető típusok

Termékszám Méret (µm) Membrán típus Szín Kiszerelés
MV32ANPNY002BC01 0.20 Nylon Light Blue 100db/cs.
MV32ANPPS002EC01 0.20 PES Light Green 100db/cs.
MV32ANPPT002TC01 0.20 PTFE Pink 100db/cs.
MV32ANPPV002FC01 0.20 PVDF Yellow 100db/cs.
MV32ANPRC002GC01 0.20 RC Gray 100db/cs.
MV32ANPNY004UC01 0.45 Nylon Blue 100db/cs.
MV32ANPPS002EC01 0.45 PES Dark Green 100db/cs.
MV32ANPPT004CC01 0.45 PTFE Red 100db/cs.
MV32ANPPV004IC01 0.45 PVDF Orange 100db/cs.
MV32ANPRC004LC01 0.45 RC Black 100db/cs.

SEPARA Toggler 120

Ha egyidejűleg több mintát szeretne előkészíteni, válassza a Separa Toggler összenyomó készüléket!

Fiolák, kupakok

A megfelelő fiolák és kupakok kiválasztásában állunk rendelkezésére.

Cégünkről

Ceginformáció megbizhatósági tanusitvány

Elérhetőségek

1087 Budapest,
Asztalos Sándor u. 5-6.

+36 30 922 85 18
+36 30 966 65 36
+36 20 491 72 54

info@bioszeparacio.hu